Mgr. Dušan Gregor
Psycholog a terapeut - Praha

Psychoterapeut Praha Mgr. Dušan 		Gregor
  • špatné nálady: úzkosti, návaly strachu, pocity prázdnoty, ztráty energie, smyslu života, deprese
  • neschopnost mít se rád, věřit si, nízké sebevědomí
  • problémy ve vztazích: partnerských, rodinných, pracovních
  • komunikační potíže: před větším počtem lidí, při seznamování, hledání partnera
  • syndrom vyhoření, perfekcionismus, prokrastinace
  • fobie, závislost, porucha osobnosti, trauma, spirituální krize

JJak probíhá první sezení

Rozhodnutí zajít za psychologem bývá většinou obtížné. Provází ho obavy a váhání, lidem často trvá celé měsíce, než se odhodlají k prvnímu kroku. Pokusím se Vám rozhodování ulehčit tím, že Vám popíši, jak probíhá psychoterapie a co můžete očekávat od prvního sezení.

Na prvním sezení Vás požádám, abyste mi popsal/a, co Vás ke mně přivedlo. Bude mě zajímat, jak to chodí ve Vašem životě a zejména ve Vašich důležitých vztazích.

Ke konci sezení Vám sdělím, co mi ve Vašem příběhu přijde důležité, kde vidím zdroj Vašich problémů, co pro sebe můžete sám/a udělat a jakým směrem by se mohla ubírat další psychoterapie.

Na prvním sezení s klientem zjišťujeme, jak si vzájemně „sedíme“ a jak se v rozhovoru s tím druhým cítíme. Bez základní důvěry není možná úspěšná psychoterapie.