Mgr. Dušan Gregor
Psycholog a terapeut - Praha

Psychoterapeut Praha Mgr. Dušan 		Gregor
Terapie probíhá prostřednictvím rozhovoru a směřuje k lepšímu sebepoznání, k lepší orientaci ve vnitřních duševních silách a blízkých vztazích. Klienti povídají o tom, co je aktuálně trápí, s čím se právě „perou“. Já se doptávám, shrnuji řečené, nabízím možné úhly pohledu „zvenčí“, nabízím možné souvislosti či podobnosti (paralely) v klientově životě.
Náplní terapeutického sezení bývá to, co klientovi právě „táhne hlavou“, jeho myšlenky, pocity, fantazie. Je to prostor, kde si v sobě může uspořádávat to, co se s ním děje, co prožívá, jak se chová. Vše dáváme do souvislostí a vzájemných vztahů.
Existují různé směry, které se liší tím, jak upřednostňují odlišné prvky psychologického poradenství, případně odlišné postupy.
Při práci používám postupy analytické psychologie vycházející z myšlenek švýcarského psychiatra Carla Gustava Junga, která se na člověka dívá z hlediska jeho vnitřní duševní dynamiky.

 

UUzdravování se

Postupně nacházíme odpovědi na to, proč se klient pohybuje v „bludném kruhu“ a proč stále dokola opakuje tytéž chyby. Proč se cítí tak, jak se nechce cítit, či dělá, co nechce dělat. Díky lepšímu kontaktu se sebou samým a svým nitrem v sobě postupně nachází větší jistotu a odvahu dělat věci jinak, měnit navyklé postupy, „experimentovat“ sám se sebou a ve vztazích. Díky lepšímu porozumění se mu snáze daří zpracovávat a ovlivňovat své pocity, své prožívání a své chování.

Když se klientovi uleví a začne se k výzvám života stavět vzpřímeně a aktivně, když překročí pomyslný „začarovaný kruh“ a uvolní se jeho vnitřní zablokování, terapie může směřovat ke svému závěru. Její ukončení určitě neznamená, že už klient žádné problémy mít nebude, bude ale vědět, jak na ně, bude vědět, jak s nimi může pracovat a bude si s nimi umět poradit.

 

JJak často docházet

Za běžnou a efektivní frekvenci se považuje jednou týdně.

V akutní (naléhavé) psychické krizi, kdy klient těžko zvládá vykonávat své pracovní a rodinné povinnosti, je dobré docházet aspoň dvakrát týdně. Je-li to ve finančních a časových možnostech klientů, frekvence dvakrát či víckrát týdně umožňuje rychleji dosahovat žádoucích změn.

Frekvence jednou za 14 dní může být také užitečná, není však vhodná pro všechny typy duševních problémů. Rizikem je, že se občas sezení vynechá (například z důvodu nemoci). Když se neuskutečněná sezení nenahrazují, terapie ztrácí svou návaznost, plynulost, efektivitu.